Skrydstrup Vandværk A.M.B.A.

Skrydstrup Vandværk infomerer

Skrydstrup Vandværk informerer.! I forbindelse med de udfordringer vi har/har haft vedrørende bruddene på Vesterled, hvor det seneste brud, ligger under asfalten, har vi været nødt til at lukke for vandtilførslen fra Vesterled til Sydbyen. Dvs. Møllebakken, Naffet, Niels Juhler Toft, Tværgade syd for Ribevej samt Bjergvang får alle pt. vand ført igennem Flyvestationen. I […]

04/09-22 Renovering af rentvandstank

Medens vi får vores rentvandstank renoveret, er der opsat en ekstern vandtank, på en trailer. For at undgå Kimtal 22, i vores drikkevand, er der installeret et midlertidigt UV-anlæg, som bliver indtil der ikke er Kimtal 22 i vandet. Der tages løbende prøver af vandet se under Information – Vandanalyser.

Afbrydelse i vandforsyning

Vandværket står for at renovere vandværkets rentvandstank – derfor vil der Onsdag d. 7 September 2022 i tidsrummet 09.00 til 11.00 blive lukket for vandet. I et par uger vil vi have en ekstern rentvandstank stående ved vandværket. Vi forventer ikke at der vil blive andre gener før vi kobler tilbage efter endt renovation. Sørg […]

Test af alle stophaner på hovedledningerne 27. august 2022

Test af alle stophaner på hovedledningerne 27. august 2022 Motionering af stophanerne på hovedledningerne. Bestyrelsen vil igen gå rundt i byen – denne gang for at motionerer (lukker og åbner) alle stophaner på Ribevej og syd for denne. Informer din nabo da det ikke er alle der er på Facebook – TAK. Der vil kunne […]

Test af alle stophaner på hovedledningerne 30. juli 2022

Bestyrelsen vil gå rundt i byen for at motionerer (lukker og åbner) alle stophanerne. Herved vil der kunne opstå kortvarige uregelmæssigheder i din vandforsyning. Vi begynder ca. kl. 10:15 lørdag d. 30. juli 2022 og slutter efter ca. 3 timer. Det er til alles gavn at vores stophaner fungere optimalt i tilfælde af at der […]

Generalforsamlingen 2022

Bestyrelsen har nu konstitueret sig (se fanen OM OS). Regnskabet for 2021 med budget 2022 lagt op (se fanen OM OS). Formandens beretning er lagt op (se fanen OM OS). Takstbladet for 2022 er lagt op (se fanen INFORMATION).

Vi har godt og rent vand

Der er i øjeblikket meget omtale i medierne omkring PFAS i drikkevandet. Skrydstrup vandværk har ikke PFAS i drikkevandet, så der er ingen grund til bekymring. Der er blevet foretaget analyse herfor i juni 2020 og igen i januar 2022 vil der blive taget vandprøver, så vi hele tiden er sikker på, at der ikke […]