Skrydstrup Vandværk A.M.B.A.

Rent drikkevand kommer fra hanen

Vandanalyser

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måler der regelmæssigt for.

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.

Hårdhed:
Vandet fra Skrydstrup vandværk har en hårdhed på 7-8.

Vandværkets seneste kvalitetskontrol
Herunder ses resultaterne fra de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket.

Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.

Indvindingsboringer

Vandværket har 1 stk. tvilling-boring i Hørløkke, hvorfra der kan indvindes vand.

Skrydstrup vandværk indvinder årligt ca. 33.000 m3 vand.

Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

Der tages 2 almindelige prøver om året.
Hver anden år tages ude i byens net 1 stor prøve inkl. PFAS.
Hvert femte år tages den store prøve inkl. PFAS på vandboringen.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:

  • Normal kontrol på vandværket
  • Udvidet kontrol på vandværket
  • Kontrol med uorganiske sporstoffer
  • Kontrol med organiske mikroforureninger og
  • Begrænset kontrol.

Se seneste vandanalyser