Skrydstrup Vandværk A.M.B.A.

Rent drikkevand kommer fra hanen

Vandmåler

Sensorens oplysninger
Vandmålere placeret rundt omkring i netværket gør det
muligt at indsamle informationer, der kan være af afgarende
betydning for en effektiv vandforsyning, værdistyring og
forbedret kundeservice

Akustisk laekagedetektering
Med ſlowlQ* 2200-vandmåleren introduceres integreret akustisk lækagedetektering, som tillader dig at overvåge dine stikledninger for mulige lækager. Som et fintmasket netværk af stajloggere overvåger alle dine målere støjen i fordelingsledningerne og stikledningerne for at detektere eventuelle lækager – døgnet rundt.

Vand, der strømmer gennem et utæt før, skaber et anderledes
lydmanster end vand, der strømmer gennem intakte rør. Og ændringer i størrelsen på en lækage eller et brud resulterer desuden i et ændret lydmønster, flowiQ® 2200 registrerer
disse lyde og andringer og sorterer baggrundsstøj fra f.eks. trafik over jordniveau eller det normale daglige vandforbrug huset har.

Med andre ord kan du lade din målere arbejde for dig i stedet for at installere separate støjloggere rundt omkring i dit forsyningsområde.

Overvågning af temperaturer
flowiQ® 2200 måler vand- og omgivelsestemperaturerne,
Informationer om temperaturer over eller under konfigurerbare grænser i måleren advarer forsyningsselskabet om potentielle frostskader eller kvalitetsproblemer.

Målingerne kan anvendes til at overvåge installationen og
give en indikation på vandets kvalitet.

Forbrug over juridisk flowområde
Måleren logger informationer om forbrug over det juridiske
flowområde. Disse informationer kan bruges til at indikere,
om målerens størrelse i en given installation er korrekt.

Forbrugsprofil
Måleren registrerer forbrug i forskellige flowintervaller til brug
yderligere analyser af forbrugsmønstrene for den specifikke
installation.

Intet forbrug
Hvis der ikke er målt et forbrug i 15 dage. angiver måleren dette for at informere forsyningsselskabet om, at forbruget hos en bestemt kunde kan være usædvanlig.