Svar: Kontakt bestyrelsen for vandværket eller Vandværkernes EDB-service tlf.: 75 39 32 55.