Svar: Kontakt vandværket hvis du ikke kan lokalisere din stophane.