Skrydstrup Vandværk A.M.B.A.

Der er i øjeblikket meget omtale i medierne omkring PFAS i drikkevandet.

Skrydstrup vandværk har ikke PFAS i drikkevandet, så der er ingen grund til bekymring.

Der er blevet foretaget analyse herfor i juni 2020 og igen i januar 2022 vil der blive taget vandprøver,
så vi hele tiden er sikker på, at der ikke forekommer PFAS i vores drikkevand.

Prøveresultaterne kan rekvireres hos Torben Sommerset eller læses her på siden.

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen